De Groepen van OBS de Bouwsteen

Diverse kinderen stromen door van peuterspeelzaal Lutje Grut naar Groep 1 op OBS de Bouwsteen.
De klassen zijn ruim, hebben veel licht en frisse lucht van buitenaf en hebben allen een zogeheten Digitaal Schoolbord. Via dit schoolbord wordt interactief lesgegeven en bijvoorbeeld het Jeugd Journaal bekeken en andere mogelijkheden ten volste benut