Informatie groep 3

Van harte welkom op de website van OBS de Bouwsteen.

Algemene informatie:

Groep 3 is een bijzonder jaar op de basisschool. Na het leren lopen, praten en fietsen is “het leren lezen” toch wel heel bijzonder. Een mijlpaal! We hopen dat uw kind er heel veel plezier aan beleeft.
Dit schooljaar zitten er 9 leerlingen in groep 3. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen staat juf Henny voor de groep. Op donderdagmiddag en vrijdag krijgen de leerlingen les van juf Jessica.

In groep 3 wordt er met methodes gewerkt voor de verschillende leergebieden.
De belangrijkste methodes zetten we hier even op een rijtje:

 • Veilig Leren Lezen (kimversie): We met de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen: de kimversie. Dit is een complete taalmethode waarin een belangrijk deel wordt gevormd door het leren lezen. Deze methode heeft ook veel aandacht voor de andere facetten van een goede taalontwikkeling zoals woordenschat, het correct schrijven van woorden en later het begrijpend lezen.
 • Rekenrijk: De rekenmethode.
 • Pennenstreken: De schrijfmethode die aansluit bij de methode Veilig Leren Lezen.

 

Het leren lezen
Het leren lezen speelt een belangrijke rol in groep 3. Daarom gaan we wat dieper in op de methode Veilig Leren Lezen.
De methode is opgebouwd uit kernen: kern start, kern 1 t/m 11 en kern afsluiting. Aan iedere kern wordt zo’n 3 weken gewerkt.
De eerste 6 kernen staan in het teken van het aanbieden van de letters (d.m.v. structureerwoorden) en het automatiseren daarvan.
In de kernen 7 tot en met 12 worden er geen structureerwoorden meer aangeboden. Het lezen van nieuwe woorden en zinnetjes neemt dan een belangrijke plaats in en ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan het begrijpend lezen.
In de eerste 6 kernen worden de structureerwoorden aangeboden. De structureerwoorden komen aan het begin van iedere kern aan bod in een ankerverhaal. De thema’s die in de ankerverhalen worden aangeboden sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en spreken daarom ook erg aan.
Alle structureerwoorden komen, nadat ze zijn aangeboden, boven het bord te hangen d.m.v. een wandplaat.
Op de wandplaten zien de kinderen het structureerwoord en daarnaast hebben ze ook nog de ondersteuning van de illustratie. De structureerwoorden zijn klankzuivere woorden (wat je ziet is wat je hoort).
Met de structureerstroken halen we de structureerwoorden uit elkaar in afzonderlijke letters (klanken) Bijv. v-i-s, r-oo-s, m-aa-n, h-ui-s enz. We benoemen de letters als klanken en niet als alfabetletters, dus geen bee maar b, geen vee maar v. De letters aa, oo, uu, ee, ie, ei, eu, oe, ui, ou en au worden als één letter (klank) aangeboden.
De letters die zijn aangeboden hangen op het bord.
Vanaf kern 1 zijn de kinderen al in staat om zelf nieuwe woorden te maken en te lezen met de tot dan toe geleerde letters. Dit noemen we de elementaire leeshandeling. De kinderen halen de woorden uit elkaar en verklanken de letters, daarna voegen ze de verklankingen samen en het woord wordt gelezen. Dit noemen we het hakken (eerst alle letters afzonderlijk verklanken) en plakken (de klanken samenvoegen). Dit hakken en plakken ondersteunen we met gebaren. Het klik-klakboekje wordt vaak gebruikt in dit stadium van het leesproces.
Met de woorden “aan”en “een”kunnen de kinderen ook al snel zinnetjes lezen.
Vooral het inoefenen van de letters is in de eerste 6 kernen erg belangrijk. Er worden allerlei materialen gebruikt en oefeningen gedaan om de kinderen te leren dat een woord bestaat uit letters en dat iedere letter een andere klank heeft (de klank-tekenkoppeling). Met de letters kunnen nieuwe woorden worden gemaakt.

Materialen die worden gebruikt:

 • Leerkrachtassistent Veilig Leren Lezen (via het digitaal schoolbord).
 • Wandplaten (hangen naast het bord, illustratie en structureerwoord)
 • Structureerstroken
 • Letterlijn met de geleerde letters
 • Woordendoos met plaatjes en letters
 • (Magnetische) letterdoos met letters
 • Klikklakboekje, een ringmapje met daarin de letters van de geleerde woorden
 • Werkboekje per kern met daarin allerlei werkbladen.
 • Map “Letterzetter” en map “Woordzetter” met daarin werkbladen om te kopiëren als extra oefening
 • Leesboekje per kern
 • Veilig en Vlotboekjes met daarin rijtjes met woorden om de automatisering te oefenen
 • Ringboekje waarin kinderen zelf of samen de woorden kunnen oefenen.
 • Reuzenleesboeken
 • Leesboekjes in de leeshoek
 • Computerprogramma behorende bij de methode

In de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen is ook veel aandacht voor de verschillende niveaus die de kinderen kunnen hebben bij het leren lezen.
De maan-aanpak is de gemiddelde leerlijn.
De zon-aanpak is voor kinderen die bij binnenkomst in groep 3 al goed kunnen lezen. Voor hen zijn er andere werkboekjes en leesboekjes. Deze kinderen nemen op bepaalde momenten nog wel deel aan klassikale activiteiten en op andere momenten gaan ze op hun eigen niveau aan de slag.
De ster-aanpak is er voor kinderen die wat meer oefening en instructie nodig hebben.
De raket-aanpak is voor kinderen die net wat meer aankunnen dan de maan-aanpak maar waarvoor de zon-aanpak soms nog wat lastig is.
Bij iedere aanpak wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken.

Lezen is belangrijk

Oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel aandacht besteed aan het lezen. Kinderen lezen in de leesboekjes die bij de methode horen. Dit kan alleen, maar ook in tweetallen (duolezen). Verder zijn er in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen, maar ook informatieboeken en prentenboeken. De bezoekjes aan de bibliotheek vinden ook dit jaar weer plaats.
Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert, liefst dagelijks. Denk aan de periode dat uw kind leerde lopen: steeds weer even proberen, met vallen en opstaan…
Het leren lezen vraagt veel van de concentratie. Twee keer 10 minuten lezen is beter dan een half uur achter elkaar.

Bibliotheek

Het lidmaatschap voor kinderen is gratis. Er zijn veel boekjes voor beginnende lezers. Het is belangrijk dat kinderen boekjes kunnen lezen waarvan ze de letters al kennen en die niet te moeilijk zijn. Op de rug van de boekjes vindt u een code: S3 (start groep 3), M3 (midden groep 3) en E3 (eind 3).
De medewerkers van de bibliotheek kunnen u ook helpen met het kiezen van het juiste leesboekje voor uw kind.
Het voorlezen aan uw kind blijft natuurlijk ook een belangrijke, maar ook gezellige activiteit.
U kunt uw kind dan na het voorlezen vragen stellen over het voorgelezen verhaal (begrijpend luisteren).
Pas later in het schooljaar gaat uw kind echt begrijpend lezen want daarvoor is een goede leestechniek vereist. Uw kind leert dan informatie uit de tekst op te nemen en u kunt dan na het lezen vragen stellen over de tekst.

De schrijfmethode Pennenstreken

Pennenstreken sluit aan bij Veilig Leren Lezen. De kinderen leren de schrijfletters van de letters die op dat moment in de methode aan bod komen. Bij deze methode
is gekozen voor het direct aanleren van de schrijfletters
(en niet eerst de blokletters), zodat uw kind niet halverwege
het jaar nog moet overschakelen. De schrijfletters worden eerst nog los van elkaar geschreven maar al wel met verbindingshaakjes. Het verbinden van de letters is dan later nog maar een kleine stap.

De rekenmethode

We leren rekenen d.m.v. een nieuwe rekenmethode
Rekenrijk die goed aansluit bij het niveau van de kinderen.
De rekenmethode is verdeeld in 12 lesblokken. Elk blok heeft 15
lessen, waarvan 6 leerkrachtgebonden en 9 lessen zelfstandig
werken.
Aan het eind van ieder blok volgt een toets
waarin wordt bekeken of alle leerstof die is aangeboden
wordt beheerst. In de methode wordt gebruik gemaakt
van verschillende materialen zoals de getallenlijn, rekenblokjes, rekenrekjes, dobbelstenen.
De methode biedt veel mogelijkheden tot zelfstandig werken.

In de eerste blokken van de methode is er veel aandacht voor:

 • tellen van hoeveelheden en deze koppelen
 • aan een cijfer (eerst tot de 6, later meer)
 • telrij tot 20 (heen en terug)
 • positie t.o.v. de andere cijfers
 • groter dan, kleiner dan, meer, minder
 • splitsen van getallen t/m 10

Kinderen zien rekenen vaak als het maken van sommetjes.
Dit komt echter pas later in het schooljaar aan bod.

Wij hopen samen met u en uw kind een fijn en leerzaam schooljaar te mogen beleven!

Met vriendelijke groet,
Juf Henny en juf Jessica

Huiswerkbrief 3 downloaden  klik hier