Informatie groep 4b en 5a

Van harte welkom op de website van OBS de Bouwsteen.

Algemene informatie:

In groep 4 zitten 22  leerlingen. Wij krijgen bijna de hele week les van juf Esther. Alleen op woensdag krijgen we les van meester Alexander. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we nog een juf, juf Liza. Zij is onderwijsassistent en ondersteund juf Esther bij het lesgeven en voorbereiden.

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat wij tussen de middag op school  samen met juf een broodje eten in de klas, daarna even buiten gaan spelen en vervolgens weer verder gaan met  ons werk. Wij gaan dus van ’s morgens 8.15u tot ’s middags 14.00u naar school, behalve op woensdag dan zijn we  om 12.15u vrij.

We gebruiken voor  begrijpend lezen de methode ‘Lezen in beeld’. Juf heeft  hiervoor een cursus gevolgd en gaat ons  veel leren over begrijpend lezen. Zodat we ook  bij andere vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde ons voordeel hiermee kunnen doen en de teksten  beter kunnen begrijpen. Om een tekst goed te kunnen begrijpend is een goede woordenschat ook erg belangrijk, daarom gaan wij dagelijks op zoek naar nieuwe woorden. We bespreken de betekenis van de woorden en doen hier regelmatig oefeningen en spelletjes mee, zodat we de woorden goed onthouden.

Voor aardrijkskunde(Meander) en geschiedenis(Brandaan) hebben we ook een nieuwe methode. In groep 4 gebruiken we het doeboek van deze methodes en maken we kennis met de verschillende facetten van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Vorig schooljaar hebben de meesters en juffen een cursus voor techniek gevolgd en dit jaar zullen we ook regelmatig op woensdag techniek lessen krijgen.

Op de ochtenden besteden we veel tijd aan rekenen, lezen, taal en spelling, zo houden we op de middagen wat meer tijd over voor gym en creatieve vakken. Ook gaan we en aantal middagen aan de slag in kleine groepjes. We krijgen dan extra uitleg op ons eigen niveau en werken we op de computer.

Naast al deze vakken werken wij ook aan onze sociaal emotionele ontwikkeling. We werken met de methode ‘Vreedzame school’. Goede communicatie is daarbij erg belangrijk. Aan het begin van het schooljaar leggen we samen de basis voor de sfeer in onze groep. We maken samen met de kinderen regels en afspraken. De kinderen worden hierdoor mede ‘eigenaar’ van deze basis. We verdelen taken. We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer en de netheid van de klas en de school. We maken kinderen bewust van het feit dat communicatie (zowel verbaal als non verbaal) bepaald welke reacties je kunt geven en ontvangen en dat zij daar zelf invloed op kunnen hebben. Elke week geven we een les uit de methode, deze lessen vormen de basis voor de dagelijkse omgang met anderen. We leren bv. onze mening te geven, het verschil tussen plagen en pesten, dat iedereen anders mag zijn en dat we daar respect voor hebben, naar elkaar luisteren, omgaan met gevoelens,conflicten oplossen, enz.

We hopen dat we iedereen, die dit leest, een klein beetje een beeld hebben gegeven van wat we in groep 4 leren en doen.
Groetjes van de leerlingen van groep 4, juf Esther en meester Alexander en juf Lisa

Huiswerkbrief deel 1 groep 4

Huiswerkbrief deel 2 groep 4