Informatie groep 5b en 6

Van harte welkom op de website van OBS de Bouwsteen.

Algemene informatie:

Onze groep 5 bestaat uit 16 leerlingen, 10 jongens en 6 meisjes.
Groep 5 is samen met groep 6a een combinatie klas van 23 leerlingen.
Op maandag, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag geeft juf Jessica les en op woensdag en donderdagochtend geeft juf Sandra les.

Wij werken met een continurooster. Dat betekend dat wij tussen de middag op school samen een broodje eten in de klas, daarna gaan we even naar buiten en vervolgens gaan we weer verder met onze lessen. Wij gaan elke dag van 8.15 tot 14.00 uur naar school, behalve op woensdag dan zijn we om 12.15 vrij.

Wat doen wij allemaal in een school week:
Op maandagmorgen starten we met de gymles van een vakdocent, ook houden we natuurlijk even een kring gesprek om de belevenissen van het weekend of de vakantie met elkaar te delen.
Elke dag van de week staat er rekenen, taal en lezen op de lesplanning en op dinsdag t/m vrijdagochtend gaan we school breed estafette lezen in groepjes.
Een aantal keer per week doen we aan woordenschat, dan bespreken we de woorden die we allemaal tegen zijn gekomen in en tijdens onze lessen waarvan we de betekenis nog niet zo goed kennen. Vervolgens leren we dan de betekenis van dit woord en door middel van spelletjes leren we de betekenis ook goed te onthouden.
Verder doen we elke week een les begrijpend lezen, verkeer, vreedzame school en ook de creatieve lessen tekenen en handvaardigheid komen eens per week aan bod.
Vanaf groep 5 krijgen we ook uitgebreidere lessen Aardrijkskunde en geschiedenis uit de methode Brandaan en Meander. We werken nu met een lesboek en een werkboek.
Nieuw dit jaar zijn de lessen Natuur uit de methode Naut en de lessen techniek uit de methode techniek, talent en energie.

Als afsluiter hebben we op vrijdagmiddag nog een gymles van de eigen leerkracht.
We krijgen regelmatig huiswerk mee om zo thuis te oefenen met alles wat we geleerd hebben op school. Dit is fijn omdat je zo even extra kan oefenen met iets wat je misschien nog een beetje lastig vind om te doen of juist een beetje moeilijkere opdrachten om te kijken of je dat ook al een beetje begrijpt. Elke week krijgen we huiswerk van rekenen en elke 2 weken krijgen we nieuwe spelling woordjes mee om thuis te oefenen en eens in de 6 weken krijgen we ook huiswerk van Aardrijkskunde, Geschiedenis of Natuur mee om te leren voor de toets.

We hopen dat dit schooljaar een leerzaam, gezellig en fijn schooljaar wordt!
Groetjes van de leerlingen van groep 5, juf Sandra en juf Jessica.

Huiswerkbrief 5 downloaden klik hier