Introductie

Meer dan onderwijs alleen

OBS de Bouwsteen is een gezellige school met ca. 120 leerlingen . Onze leerlingen zijn voornamelijk woonachtig in Finsterwolde en Blauwestad, enkele leerlingen komen uit Beerta. Voor ons staat het welzijn van uw kind(-eren) centraal.
Ons motto is “meer dan onderwijs alleen”. Voor ons houdt dat in dat we onze taak breder zien dan alleen het onderwijs. Er is veel aandacht voor de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Dat maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker!
Obs de Bouwsteen is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de Hardenberg in Finsterwolde. In ons gebouw zitten ook de peuterspeelzaal en de bibliotheek. Tevens zitten de sporthal en het zwembad naast ons gevestigd.
OBS de Bouwsteen is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school is een plaats waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
Wij zijn gecertificeerd Vreedzame School wat inhoudt dat de klas en school beschouwd wordt als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.