Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Alle openbare scholen uit de gemeenten Bellingwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda en Winschoten zijn aangesloten bij deze stichting.

Postadres:
Postbus 65
9670 AB Winschoten

Bezoekadres:
Huningaweg 8
9682 PB Oostwold

Telefoon: 0597 453980
Fax: 0597 453989
Email: info@sooog.nl
Website: www.sooog.nl
Algemeen directeur: de heer T. Hulst
Adjunct-directeur: de heer J. Hansen

Een korte introductie over SOOOG:

Onderwijs van hoge kwaliteit, daar gaat het om binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Ieder kind moet zich in een veilige, uitdagende omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Alle beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt.

We hebben als SOOOG het bevoegd gezag over het openbare en speciale basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela: de regio Oost Groningen.

De drie gemeenten hebben bestuur en beheer van hun openbare basisonderwijs gebundeld in één organisatie, om te kunnen voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden en om beter opgewassen te zijn tegen de vraagstukken waar we voor staan.

Binnen onze stichting verzorgen 375 medewerkers onderwijs voor ongeveer 3650 leerlingen.