Team Obs de Bouwsteen

Het team van OBS de Bouwsteen bestaat uit leerkrachten die professioneel en deskundig zijn. Het team maakt zich hard voor het welbevinden van uw kind(eren), onze leerlingen. Ons team zorgt voor kwaliteit in de klas en volgt cursussen en bijeenkomsten om kennis op peil te houden en uit te breiden.

Het team bestaat uit:

 • Aline Koekkoek
  groep 1,2
 • Henny Olthof
  groep 3 en 4a
 • Esther ’s Gravendijk
  groep 4b en 5a
 • Jessica Dreijer
  groep 1,2 en 3,4a
 • Wim Duteweerd
  groep 5b en 6 en 7
 • Sandra Winkel
  groep 5b en 6
 • Martine Greven
  groep 7 en 8
 • Mischa van Lang                                                                                                                                                                     vervangt momenteel in groep 4b, 5 en in 7,8
 • Ina Glazenborg
  IB-er
 • Hetty de Jonge
  administratie
 • Alexander Schipper en Carla Jansen
  schoolcoördinatoren
 • Sjoerd Huinink
  clusterdirecteur