Vreedzame School

Obs de Bouwsteen is een vreedzame school. De vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen en behandelen elkaar met respect. Dat is de vreedzame school. Dat is Obs de Bouwsteen…

Meer informatie kunt u vinden in ons beleidsdocument burgerschap en sociale integratie.